Семинар за управљаче заштићених подручја о инвазивним биљним врстама у оквиру Интеррег ИПА пројекта Мађарска-Србија – „Заштита природе од инвазивних биљних врста“

У Визиторском центру Лудаш у Суботици, у петак 7. септембра 2018. године са почетком у 12 часова биће одржан Семинар за управљаче заштићених подручја у оквиру пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“, који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а партнер из Мађарске је Универзитет John von Neumann (Neumann Janos Egietem). Пројекат је почео са реализацијом 31 Јануарa 2018 и трајаће 20 месеци до 29. септембра 2019 године. Укупни буџет пројекта: 284.491,00 ЕУР, а допринос ЕУ (ИПА) фонда износи 85 % или максимално 241,817.34 ЕУР.

Главни циљ пројекта је смањење ризика по животну средину и спречавање негативних ефеката климатских промена у заштићеним подручјима у граничном региону Мађарске-Србија спровођењем заједничких акција у праћењу и мапирању инвазивних биљних врста и сузбијању амброзије. Пројектне активности треба да допринесу спречавању ширења инвазивних врста, обезбеђењу бољег еколошког статуса заштићених подручја и бољих услова за живот становништва и економију. Пројектна подручја обухватиће четири заштићена подручја у пограничном пегиону: Специјалне резервате природе; Селевењске пустаре и Лудашко језеро, Предео изузетних одлика Суботичка пешчара, и парк природе Палић на територији града Суботице и општине Кањижа у Србији и Национални парк Кишкуншаг код Кечкемета у Мађарској.

Очекивани резултати пројекта су: Успостављен систем мониторинга као основа анализе дистрибуције инвазивних биљних врста, утврђивање банаке семена инвазивних врста у земљишту у пројектном подручју, праћења концентрације полена инвазивних биљних врста и његове интеракције са загађењем ваздуха у граничном региону; сузбијена амброзија различитим врстама третмана у пројектним областима у пограничном региону на укупно 270 ха; Подигнута свест релевантних актера и институција у вези са инвазивним биљним врстама; Успостављање ЕКО мреже знања и искустава.

Семинар, намењен управљачима заштићених подручја има за циљ упознавање са проблемом инвазивних врста у заштићеним подручјима, еколошким притисцима и могућностима за решавање проблема у циљу спречавању ширења инвазивних врста, обезбеђењу бољег еколошког статуса заштићених подручја и бољих услова за живот становништва и економију.

 О програму Interreg-IPA CBC Мађарска-Србија

Интеррег–ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија имплементира се у оквиру финансијског периода 2014-2020 Европске уније, путем Инструмента за претприступну помоћ (ИПА). По принципу „заједничког система управљања“ земаља учесница – Мађарске и Србије, програм финансира и подржава пројекте сарадње организација из Програмске области – округа Чонград (Csongrád) и Бач-Кишкун (Bács-Kiskun) у Мађарској и округа Западна Бачка, Северна Бачка, Јужна Бачка, Северни Банат, Средњи Банат, Јужни Банат и Срем у Србији. Програм помаже развој и стабилност пограничног региона, унапређује општи квалитет живота у њему, омогућава економску сарадњу организација из ове две земље, негује заједнички идентитет, културно и историјско наслеђе пограничног региона и доприноси његовој еколошкој одрживости и сигурности.

За више информација, молимо посетите веб-сајт програма: www.interreg-ipa-husrb.com.

Контакт:

Заштита природе од инвазивних биљних врста

Татјана Ђурић

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

+381-21-487-4719

tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs

НАПОМЕНА

Овај документ је израђен уз финансијску подршку Европске уније. Садржај овог документа је искључиво одговорност Покрајинскoг секретаријатa за урбанизам и заштиту животне средине и не одражава званично мишљење Европске уније и/или Управљачког тела.