Састанак Покрајинског секретара Владимира Галића са представницима јединица локалних самоуправа

Нови Сад , 14. децембар 2016.

У салону 23 уприличен је на позив Покрајинског секретара Владимира Галића сусрет са председницима општина са територије Аутономне покрајине Војводине у циљу упознавања председника општина о исказаној намери Покрајинске владе, која врши оснивачка права, да омогући јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине да постану суоснивачи ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, ради остваривања сарадње од заједничког интереса и обављања послова од стране Завода за јединицу локалне самоуправе из области просторног и урбанистичког планирања и других стручних послова из оквира делатности за коју је Завод основан, а који су од интереса за јединицу локалне самоуправе.

У присуству представника 28 јединица локалне самоуправе, покрајински секретар Владимир Галић је упознао присутне са закључком Покрајинске владе, те предностима које у области просторног и урбанистичког планирања као делатности од јавног интереса, могу добити једнице локалне самоуправе уколико постану суоснивачи ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. Скупу се обратио и ВД директора Завода Предраг Кнежевић, који је укратко упознао председнике општина са историјатом и делатношћу Завода и изложио кораке у реализацији овог великог пројекта.