Семинар за управљаче заштићених подручја

Хајдуково, Визиторски центар Лудаш, Суботица

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у Визиторском центру Лудаш је одржан семинар намењен управљачима заштићених подручја на тему Семинар се реализује у оквиру Interreg IPA пројекта прекограничне сарадње Србија – Мађарска „Заштита природе од инвазивних биљних врста“ (Nature Protection from Invasive Plant Species – PROTECT)

Главни циљ пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“ јесте праћење ових врста кроз мапирање, анализу банке семена у земљишту, као и сузбијање и то специјалним резерватима природе: Селевењске пустаре и Лудашко језеро, као и парку природе Палић и пределу изузетних одлика Суботичка пешчара у Војводини и у мађарској у Националном парку Кишкуншагу. Водећи партнер на ИПА пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а партнер из Мађарске је Универзитет Џон Нојман Осим тога, циљ пројекта је и упознавање шире друштвене заједнице са инвазивним врстама, нарочито амброзијом.

На семинару су говорили Немања Ерцег, в.д. помоћника покрајинског секретара и менаџер пројекта, који је упознао присутне са циљем пројекта, активностима и очекиваним резултатима. Професор Полош Ендре са Универзитета Џон вон Нојман упознао је присутне са проблемом инвазивних врста у Републици Мађасткој и начинима њиховог сузбијања. Тамаш Винко презентовао је резултате мапирања и мониторинга инвазивних врста у пројектном подручју на територији општина Суботица и Кањижа и то у специјалним резерватима природе: Селевењске пустаре и Лудашко језеро, као и парку природе Палић и пределу изузетних

одлика Суботичка пешчара у Војводини. Клара Сабадош испред Покрајинског завода за заштиту природе указала је да су нвазивне врсте друга глобална претња по биолошку разноврсност, одмах иза директог уништавања станишта, а они који се баве заштитом природе свакодневно се са њима срећу због тога је веома важна размена искустава у овој области. На пројекту је ангажована Лабораторија за палинологију са ПМФ-а из Новог Сада како би спровела мониторинг полена инвазивних врста у ваздуху. Осим амброзије, која се редовно прати, циљ пројекта је да се у мерења укључе и друге инвазивне биљке, објашњавају стручњаци. О досадашњим резулатима мерења концентрације полена на две мерне станице (у Лудашу и Кањижи) говорио је проф Предраг Радишић. 

Реализација је почела 31. јануара ове године и трајаће до 29. септембра 2019. године.