Студија мрежа марина у АП Војводини прва фаза

Прва фаза: Студија мрежа марина у АП Војводини прва фаза – насловна и садржај 
Прва фаза: Студија мрежа марина у АП Војводини 2. 
Прва фаза: Студија мрежа марина у АП Војводини 3. 
Прва фаза: Основни макро локацијски потенцијали 
Друга фаза: Предлог примарних макролокација на Дунаву у АП Војводина
Друга фаза: Потенцијалне макролокације марина на Дунаву у АП Војводина
Друга фаза: Предлог секундарних макролокација на Дунаву у АП Војводина
Друга фаза: Предлог терцијалних макролокација на Дунаву у АП Војводина
Друга фаза: Студија мрежа марина у АП Војводини 
Друга фаза: Мрежа марина на Дунаву у АП Војводина на крају пројектованог периода
Трећа фаза: Студија мрежа марина на Дунаву у АП Војводини