Студија просторног развоја и ревитализације неразвијених пограничних општина Баната

Студија просторног развоја и ревитализације неразвијених пограничних општина Баната 
Инфраструктурни системи
Заштита културних и природних добара и туризам