Студија просторног размештаја регионалних депонија и трансфер станица на подручју АП Војводине

Прва фаза, утврђивање критеријума за лоцирање регионалних депонија и трансфер станица
Прва фаза – карте
Прва фаза – прилози 1.
Прва фаза – прилози 2. 
Прва фаза – Упитници