Студијско путовање у оквиру пројекта PANNONSTEPPES

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у оквиру пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ (акроним: PANNONSTEPPES, HUSRB1602/12/0065) организовао jeднодневно студијско путовање у заштићена подручја у Србији и Мађарској на којем су учествовали студенти и асистенти Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Новом Саду, као и представници пројектних партнера из Србије.

Учесници су имали јединствену прилику да се у виду наставе у природи упознају са активностима на заштити и управљању станишта велике дропље (Otis tarda) у Специјалном резервату природе „Пашњаци велике дропље“ у Србији и степске шарке (Vipera ursinii rakosiensis) у Националном парку „Кишкуншаг“ у Мађарској. Посетом оба заштићена подручја стекла су се нова теоријска и практична сазнања о различитим начинима управљања и активним мерама заштите у односу на специфичне животне и развојне потребе ових угрожених животињских врста. Будући да обе врсте захтевају исти тип станишта, а то су панонске степе, било је изузетно интересантно видети различите начине коришћења простора унутар заштићених подручја у смислу усаглашених, односно често неусаглашених активности пољопривредника, сточара, салашара, ловаца и других корисника простора са активностима на управљању и очувању природних станишта. У Специјалном резервату природе „Пашњаци велике дропље“ који се налази на северном делу Баната у околини насеља Мокрин обиђен је центар за посетиоце Еко-салаш „Јарош“, док је у Националном парку „Кишкуншаг посећен центар за заштиту степске шарке у близини насеља Кунпесер у средњем делу Мађарске. Током обиласка учесници су имали прилику да уживају у јединственом пределу и мозаику очуваних фрагмената панонских степа, који дочаравају исконски изглед некадашње Панонске низије.

Пројекат PANNONSTEPPES се спроводи у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија и има за циљ да се унапреди очување две кључне животињске врсте, степске шарке у Националном парку „Кишкуншаг“ у Мађарској и велике дропље у Специјалном резервату природе „Пашњаци велике дропље“ у Србији путем заштитe њихових станишта, што ће значајно допринети постизању повољног стања преосталих фрагмената панонске степе у обе државе. Велика дропља је у Србији угрожена посебно повећаним присуством предатора, зарастањем и уништавањем станишта. Главне пројектне активности су подизање заштитне ограде на површини од 115 ha и управљање стаништима, на локалитету који представља најзначајније место гнежђења ове врсте у заштићеном подручју. Тиме ће се обезбедити повољнији услови за гнежђење и повећање популације велике дропље на њеном једином станишту у Србији. Станишта степске шарке ће бити ревитализована и поново повезана уклањањем жбунасте и дрвенасте вегетације на површини од 22 ha. На тај начин ће се омогућити боља комуникација и олакшана размена јединки међу популацијама, а врста ће имати веће шансе за дугорочно преживљавање на свом најзначајнијем станишту у Панонској низији.
Пројекат заједнички спроводе партнери, од којих је водећи партнер Покрајински завод за заштиту природе, а партнери су Дирекција Националног парка „Кишкуншаг“ (Мађарска), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Ловачко удружење „Перјаница“. Реализује се у периоду од 15. јануара 2018. до 14. јула 2019. године са укупним буџетом од 287.039,93 eвра, од чега је учешће Европске уније 243.983,93 eвра.