Традиционална школа за заштиту животне средине “Квалитет вода“ (20-22. септембaр 2017.г.)

Традиционална школа за заштиту животне средине “Квалитет вода“, свечано је отворена  20. септембра 2017.г., у организацији Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета и Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, а уз помоћ Удружења за унапређење заштите животне средине „Нови Сад“ и Фондације „Доцент др Милена Далмација“.

Госте су поздравили представници покрајинских и градских институција надлежних за област заштите животне средине. У име Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, присутне је поздравио вршилац дужности помоћника покрајинског секретара, Драган Ђурица, који је истакао да су теме које обрађује ова радионица велики изазов како за све оне који се баве животном средином тако и за сваког појединца те да сви присутни осим употребе својих знања у решавању проблема квалитета вода треба и да подижу свест у свом најближем окружењу о томе колико је вода важан ресурс до тога како и на који начин према том ресурсу појединачно треба бити одговорнији.

Школа се одржава по 21. пут, од 20. до 22. септембра 2017. године на Природно-математичком факултету.

Ово је један од водећих скупова у Србији из области квалитета воде за пиће, управљања квалитетом и водоснабдевањем уопште, управљања отпадним, површинским водама и седиментом.

Централне теме овогодишњег скупа су квалитет воде за пиће и контрола квалитета отпадних вода.

Такође, биће организована и два округла стола (панел дискусије) на тему националног Правилника о хигијенској исправности воде за пиће и улози референтних докумената за најбоље доступне технике у контроли квалитета отпадних вода. У оквиру Курса професионалног развоја, учесници ће бити и представници индустријског сектора.

Као одговор на све већу потребу за образованим кадром у области заштите животне средине, током протеклих десет година, на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета, реализују се програми на свим нивоима студија (основне, мастер, специјалистичке и докторске студије), те се ове године одржава округли сто под називом „Значај студија заштите животне средине у заштити вода“. У оквиру овог панела, студенти основних, мастер и докторских студија имају могућност да представе своје радове са темама из области заштите животне средине.