Уводно излагање др Слободана Пузовића о Програму заштите животне средине у Војводини од 2016. до 2025. године

„Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине уложио је много напора да сачини Програм заштите животне средине АП Војводине за период од 2016. до 2025. године, у складу са тренутном ситуацијом, према ономе какво стање желимо да имамо у животној средини у наредних десет година и у складу са оним што од нас Европска унија очекује да испунимо у овој области, уколико желимо да постанемо пуноправна чланица“, рекао је покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић у уводном излагању о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите животне средине АП Војводине за период 2016-2015. године.

У програму се сагледани сви аспекти животне средине, пре свега, дефинисано је какво је тренутно стање у односу на основне медијуме животне средине: воду, ваздух, земљиште, природу, биодиверзитет и на специфичне аспекте управљања животном средином као што је, на пример, аспект управљања отпадом. Такође, у документу се размотрени сви међусекторски притисци и секторске политике које постоје у оквиру наше Покрајине, и начињен је покушај сагледавања како ти међусекторски притисци утичу на животну средину, како би се идентификовали разлози и извори евентуалних проблема у области заштите животне средине.

Један од кључних делова програма је био да се идентификују и циљеви, као и мере да се они реализују у пракси, како би 2025. године имали повољније услове за живот становништва, очувану природну баштину која је потенцијал за развој локалних заједница.

На крају програма, дефинисане су и финансијске мере како да се испуне захтевни предлози, односно активности које су предвиђене Програмом, као и да се дефинише мониторинг његове реализације из године у годину.

Пузовић је рекао да је то је тек трећи програм на нивоу Републике Србије који се доноси за област животне средине, а да га морају донети и републичке институције, као и све локалне самоуправе. Ресорни секретар је нагласио да је структура програма урађена онако како дефинишу закони и стандарди ЕУ. Програм је сачињен да буде јасан и да га могу користити и људи из локалних самоуправа, стручњаци и стручне научне институције, али и људи који се интересују за заштиту животне средине, поготову невладин сектор.

Програма можете преузети овде: Програм заштите животне средине Аутономне покрајине Војводине за период 2016-2025. године