Угинуће рибе на Новом Бегеју

Дана 28.05.2021. године, од стране комуналне полиције града Зрењанина, покрајинска инспекција за заштиту животне средине – Одељење за контролу заштите и одрживог коришћења природних добара и рибљег фонда, телефонским путем је обавештена да је у ужем језгру града Зрењанина на риболовној води Бегеја на делу рибарског подручја „Банат“ дошло до такозваног „пушења рибе“ односно изласка рибе на површину воденог огледала и покушаја удисања кисеоника, као и угинућа у мањем обиму  мањих примерака „беле рибе“ и неколико примера врсте штуке.

Обиласком терена са рибочуварима Установе „Резервати природе Зрењанин“ утврђено је да је због пораста нивоа реке Тисе дошло до повећања нивоа воде у Бегеју и обрнутог тока воде.  Самим тим се узводно вратила вода која је оптерећена органским материјама и потиче из канализације града Зрењанина, те је дошло до смањене конентрације кисеоника у води и ове негативне појаве на рибљем фонду.

Већина угинуле рибе је покупљена и нешкодљиво уклоњена.