Унапређен рад Инспекцијске службе

Успешном реализацијом пројекта Европске Koмисије, Републичког Министарства заштите животне средине – Група за спровођење ЦИТЕС конвенције и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за инспекцијске послове, Одељењe за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда, подручна јединица Суботица добила је ново возило марке Opel Combo за превоз живих животиња. Возило је потпуно опремељено за превоз живих животиња, и испуњава све стандарде безане за добробит животиња, а све у циљу заштите природе и спречавања нелегалног промета строго заштићених и заштићених врста.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине се захваљује канцеларији Европске комисије, Републичком Министарству заштите животне средине – Групи за спровођење ЦИТЕС конвенције и нада се даљој успешној сарадњи.