Урбанистички пројекат за изградњу пословно-сервисно-складишног објекта са техничким прегледом моторних возила спратности П+2/П+1/П+0 и интерне станице за снабдевање горивом са надстрешницом на к.п. бр. 1863/1 КО Крњешевци, инвеститора „Perić Trans Company“ предузеће за трговину и друмски саобраћај д.о.о. Београд, Панте Тутунџића бр. 2, Београд

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-сервисно-складишног објекта са техничким прегледом моторних возила спратности П+2/П+1/П+0 и интерне станице за снабдевање горивом са надстрешницом на к.п. бр. 1863/1 КО Крњешевци;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу пословно-сервисно-складишног објекта са техничким прегледом моторних возила спратности П+2/П+1/П+0 и интерне станице за снабдевање горивом са надстрешницом на к.п. бр. 1863/1 КО Крњешевци;