Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу објеката у лучком подручју, за изградњу јавне саобраћајнице и за утврђивање јавног интереса за потребе изградње кружне раскрснице на ДП Iб реда број 20 у Сремској Митровици на катастарским парцелама број: 5824/1, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5852, 5853, 5880/6, 5880/8 и део парцела број: 5818/3, 5829/1, 5733/5, 5733/4, 5823, 5822/2, 5825, 5826/2, 5829/3, 5829/4, 5834, 5854, 5867/1, 5880/7, 5880/9 и 9095/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица

  1. Потврда Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу објеката у лучком подручју, за изградњу јавне саобраћајнице и за утврђивање јавног интереса за потребе изградње кружне раскрснице на ДП Iб реда број 20 у Сремској Митровици на катастарским парцелама број: 5824/1, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5852, 5853, 5880/6, 5880/8 и део парцела број: 5818/3, 5829/1, 5733/5, 5733/4, 5823, 5822/2, 5825, 5826/2, 5829/3, 5829/4, 5834, 5854, 5867/1, 5880/7, 5880/9 и 9095/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица
  2. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу објеката у лучком подручју, за изградњу јавне саобраћајнице и за утврђивање јавног интереса за потребе изградње кружне раскрснице на ДП Iб реда број 20 у Сремској Митровици на катастарским парцелама број: 5824/1, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5852, 5853, 5880/6, 5880/8 и део парцела број: 5818/3, 5829/1, 5733/5, 5733/4, 5823, 5822/2, 5825, 5826/2, 5829/3, 5829/4, 5834, 5854, 5867/1, 5880/7, 5880/9 и 9095/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица