Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта у Шиду, инвеститора „Thermowool“ д.о.о. Шид

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом), максималне спратности П+1, на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, потес Сеча, у Шиду, инвеститора „Thermowool“ д.о.о. Шид, Цара Душана 17, Шид

  1. Потврда Урбанистичког пројекта са са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом), максималне спратности П+1, на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, потес Сеча, у Шиду
  2. „Допуна Потврде Урбанистичко пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом), максималне спратности П+1, на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, потес Сеча, у Шиду“, која се налази у прилогу;
  3. „Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом), максималне спратности П+1, на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, потес Сеча, у Шиду“ са новим у прилогу