Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазова, Општина Стара Пазова, инвеститора „MTU maintenance Serbia“ д.о.о., Владимира Поповића 6, Нови Београд из новембра 2020. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта
  2. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазова, Општина Стара Пазова из новембра 2020. године