Урбанистички пројекат за изградњу Станице за снабдевање горивом „Стара Пазова 3“ на катастарским парцелама број 3086/145, 3086/148 и 3086/191 КО Стара Пазова и деловима катастарских парцела број 3086/50, 3086/193 и 3086/196 КО Стара Пазова, инвеститора „Нафтна индустрија Србије“ а.д., Народног фронта 12, Нови Сад

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу Станице за снабдевање горивом „Стара Пазова 3“ на катастарским парцелама број 3086/145, 3086/148 и 3086/191 КО Стара Пазова и деловима катастарских парцела број 3086/50, 3086/193 и 3086/196 КО Стара Пазова;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу Станице за снабдевање горивом „Стара Пазова 3“ на катастарским парцелама број 3086/145, 3086/148 и 3086/191 КО Стара Пазова и деловима катастарских парцела број 3086/50, 3086/193 и 3086/196 КО Стара Пазова;
  3. Идејно решење уз Урбанистички пројекат за изградњу Станице за снабдевање горивом „Стара Пазова 3“ на катастарским парцелама број 3086/145, 3086/148 и 3086/191 КО Стара Пазова и деловима катастарских парцела број 3086/50, 3086/193 и 3086/196 КО Стара Пазова;
  4. Идејно решење саобраћајних прикључака уз Урбанистички пројекат за изградњу Станице за снабдевање горивом „Стара Пазова 3“ на катастарским парцелама број 3086/145, 3086/148 и 3086/191 КО Стара Пазова и деловима катастарских парцела број 3086/50, 3086/193 и 3086/196 КО Стара Пазова.