Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде катастарске парцеле број 4521 и 4525 КО Товаришево у Товаришеву, за изградњу фарме за производњу конзумних јаја у авијарном систему са слободним испустом на зелену површину, инвеститора „Аnimal commerce” д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 54а, Београд

  1. Потврда Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде катастарске парцеле број 4521 и 4525 КО Товаришево у Товаришеву, за изградњу фарме за производњу конзумних јаја у авијарном систему са слободним испустом на зелену површину;
  2. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде катастарске парцеле број 4521 и 4525 КО Товаришево у Товаришеву, за изградњу фарме за производњу конзумних јаја у авијарном систему са слободним испустом на зелену површину;