Урбанистички пројекат комплекса станице за снабдевање горивом у улици Карловачки друм у Петроварадину на парцелама 3495/1, 3495/3 и 3499/2 КО Петроварадин, инвеститора „BLOCK ENERGY” д.о.о., Булевара Зорана Ђинђића 81/11, Нови Београд, „KRYOGAS“ д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића 1, Београд и „МИР ПРОМЕТ“ д.о.о., Рачког 6, Петроварадин

  1. Потврда Урбанистичког пројекта комплекса станице за снабдевање горивом у улици Карловачки друм у Петроварадину на парцелама 3495/1, 3495/3 и 3499/2 КО Петроварадин;
  2. Урбанистички пројекат комплекса станице за снабдевање горивом у улици Карловачки друм у Петроварадину на парцелама 3495/1, 3495/3 и 3499/2 КО Петроварадин.