Биомониторинг

Назив услуге:

Биомониторинг

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Правни основ

Правилник о критеријумима за издавање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и заштите за њихово очување (Сл.гласник РС, број 35/2010); Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл. Гласник РС, број 5/2010).

Извештај о услугама