Издавање дозвола за риболов и електрориболов у научно-истраживачке сврхе

Назив услуге:

Издавање дозвола за риболов и електрориболов у научно-истраживачке сврхе

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Правни основ

Члан 47. став 1. и члан 49. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (Службени гласник РС, бр. 128/2014).

Извештај о услугама

  • Издате дозволе (страница је у изради)