Издавање дозвола за селективни риболов

Назив услуге:

Издавање дозвола за селективни риболов

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Правни основ

Члан 31. став 6. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (Службени гласник РС, бр. 128/2014).

Извештај о услугама

  • Издате дозволе (страница је у изради)