Мишљење о одлуци о изради стратешке процене утицаја на животну средину

Назив услуге:

Мишљење о одлуци о изради стратешке процене утицаја на животну средину

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Извештај о услугама

  • Листа 3 (у припреми)