Мониторинг буке

Назив услуге:

Мониторинг буке

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Правни основ

Члан 7, 20 и 23. Закона о заштити од буке у животној средини (Сл. Гласник РС бр.36/2009 и 88/2010)

Извештај о услугама