Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине

Назив услуге:

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Извештај о услугама