Назив услуге: Услуга сузбијања ларви комараца на територији АПВ

Назив услуге:

Услуга сузбијања ларви комараца на територији АПВ

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Извештај о услугама