Овлашћење за вршење испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АПВ

Назив услуге:

Овлашћење за вршење испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АПВ

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Извештај о услугама

  • Листа 4 (у припреми)