Оцена извештаја о стратешкој процени утицаја на животни средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

Назив услуге:

Оцена извештаја о стратешкој процени утицаја на животни средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Извештај о услугама