Приказ података у реалном времену из Локалне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха

Назив услуге:

Приказ података у реалном времену из Локалне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Извештај о услугама