Процена утицаја затеченог стања на животну средину

Назив услуге:

Процена утицаја затеченог стања на животну средину

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Извештај о услугама