Услуга интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на парцелама у јавној својини Покрајинске владе

Назив услуге:

Услуга интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на парцелама у јавној својини Покрајинске владе

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Извештај о услугама