Учешће на 47. Саветовању „Заштита ваздуха 2019“ , Ниш

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине мр Христина Радовановић-Јовин, мр Зорана Георгијев и Мира Вртикапа, учествoвали су на 47. Саветовању „Заштита ваздуха 2019“ у периоду од 8-10. октобра 2019.г., у Нишу,  у организацији Кластер коморе за заштиту животне средине и одрживи развој.

Том приликом мр Христина Радовановић-Јовин, саветник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине одржала је презентацију „Унапређење мониторинга суспендованих честица ПМ10 у локалној мрежи аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ“ . Представљене су активности Секретаријата на унапређењу мониторинга суспендованих честица, фракције ПМ10 у локалној мрежи аутоматског мониторинга ваздуха којом управља Секретаријат.

Приказани су резултати мониторинга суспендованих честица референтном методом на 3 аутоматске станице (Сомбор, Зрењанин, Кикинда) у периоду 2018-2019.г., као и резултати тестова еквиваленција за нереферентну методу у аутоматској станици Суботица.

Такође су истакнуте активности које се планирају у наредном периоду, пре свега, моделовање квалитета ваздуха, успостављање мониторинга суспендованих честица на осталим станицама, праћење садржаја фракције ПМ2.5 и др.

Саветовању су присуствовали представници из : Агенције за заштиту животне средине, Института за Јавно здравље Батут, Института за Јавно здравље Војводине, Института за Јавно здравље Ниш, Градског завода за јавно здравље Београд, Истраживачког развојног института за информационе технологије биосистема, Института за превентиву Нови Сад, као и релевантни субјекти из области управљања квалитета ваздуха.