ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

Јавна набавка услуге – шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине ред. бр. ЈН ОП 8/2016

 28. октобар 2016.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавна набавка мале вредности, набавка услуге – израда студије еколошки прихватљиво сузбијање комараца на територији АП Војводине ЈН МБ 7/2016

11. октобар 2016.

Јавна набавка услуге – интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у пограничном подручју и парцелама у јавној својини Покрајинске владе – ЈН МВ 6/2016

 06. мај 2016.

Јавна набавка услуга шестомесечно одржавање, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3, ред.бр. ЈН ОП 5/2016

19. април 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 1 – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1

ПАРТИЈА 1 – ДОДАТНЕ ИНФОРАМЦИЈЕ И ПОЈАЧЊЕЊА

ПАРТИЈА 1 – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2

ПАРТИЈА 1 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 1 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 2 – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1

ПАРТИЈА 2 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 2 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 3 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПАРТИЈА 3 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка услуге – шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВ ред. бр. ЈН ОП 4/2016

 24. март 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услуге мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2016. години, ЈН МБ 3/2016

29. фебруар 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка услуге – систематско праћење квалитета непољопривредног земљишта у 2016. години ЈН МБ 2/2016

18. фебруар 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услуге – оглашавање јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама

22. јануар 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ