ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

ЈАВНА НАБАВКА КАЛИБРАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЛОКАЛНУ МРЕЖУ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН OП 14/2020

 • на Порталу УЈН 6.3.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ОДРЕЂИВАЊА МАСЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10) НА АУТОМАТСКОЈ СТАНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У СУБОТИЦИ У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА, Ред. бр. ЈН ОП 12/2020

 • на Порталу УЈН 3.3.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГЕОПОРТАЛ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, Ред. бр. ЈН 17/2020

 • на Порталу УЈН 2.3.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ДЕСЕТОМЕСЕЧНОГ СЕРВИСИРАЊА ИТ ОПРЕМЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА CANON IRC2380I И ПЛОТЕРА CANON IPF815), Ред. бр. ЈН ОП 18/2020

 • на Порталу УЈН 14.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2


ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА, Ред. бр. ЈН ОП 7/20

 • на Порталу УЈН 07.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Патија 1 – Јавна набавка добара –  препарат за сузбијање крпеља на бази ламбда-цихалотрина  или „одговарајуће“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 2 – Јавна набавка  добара – препарат за сузбијање крпеља на бази  активних супстанци перметрин, тетраметрин и пиперонил бутоксид или „одговарајуће“ 

ПАРТИЈА 1 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 1 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА, Ред. бр. ЈН ОП 6/20

 • на Порталу УЈН 07.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


ЈАВНA НАБАВКA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА ИКСОДИДНИХ КРПЕЉА, Ред. бр. ЈН ОП 8/20

 • на Порталу УЈН 07.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГE МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ МОНИТОРИНГ БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ,  Ред. бр. ЈН ОП 15/2020

 • на Порталу УЈН 06.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ОДРЕЂИВАЊА МАСЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10) НА АУТОМАТСКИМ СТАНИЦАМА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА (СОМБОР, КИКИНДА И ЗРЕЊАНИН) У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА, РЕД. БР. ЈН ОП 11/2020

 • на Порталу УЈН 27.01.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – МОНИТОРИНГ НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ СА ИЗРАДОМ СТУДИЈЕ О ОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ПРОЦЕНЕ СТЕПЕНА УГРОЖЕНОСТИ, РЕД. БР. ЈН ОП 10/2020

 • на Порталу УЈН 24.01.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 4/20

 • на Порталу УЈН 24.01.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И МОНИТОРИНГА КОМАРАЦА, Ред. бр. ЈН ОП 3/20

 • на Порталу УЈН 22.01.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 2/20

 • на Порталу УЈН 22.01.2020. године

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Патија 1 – Јавна набавка добара –  ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП  ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ДИФЛУБЕНЗУРОН „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“- Назив и ознака из Општег речника набавки – 24323400 ароматичне поликарбонске и карбонске киселине;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 2 – Јавна набавка  добара – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (СЕРОТИП H – 14, СОЈ АМ 65-35) „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“ – Назив и ознака из Општег речника набавки – 24452000  инсектициди;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 3 – Јавна набавка добара –  ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ПИРИПРОКСИФЕН „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“- Назив и ознака из Општег речника набавки – 24323400 ароматичне поликарбонске и карбонске киселине;

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-партија 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА-ПАРТИЈА 2 


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 1/20

 • на Порталу УЈН 22.01.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ