ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката које реализују удружења из области заштите животне средине на територији АПВ за 2020. годину

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 21 дан од дана објављивања конкурса у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, у дневном листу „Дневник“, као и на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

Укупна средства обезбеђена за спровођење овог Јавног конкурса у буџету Аутономне покрајине Војводине – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине (у даљем тексту: Секретаријат) износе 10.000.000,00 динара.

Пријаве се подносе путем поште на адресу:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

у затвореној коверти са назнаком: “Пријава на конкурс за суфинансирање програма и пројеката које реализују удружења из области заштите животне средине – НЕ ОТВАРАТИ“.

Крајњи рок за реализацију програма/пројеката по овом конкурсу је 25. новембар 2020. године, а рок за достављање Извештаја о реализацији програма/пројекта 15. децембар 2020. године.

Детаљније информације могу се добити на телефон: 021/487-4486, 487-4456 и 487-4529, сваког радног дана, 13,00-15,30 часова.