ЈАВНИ КОНКУРC за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљањa комуналним отпадним водама на територији Аутономне покрајине Војводине

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  29.03.2021. године до 27.04.2021. године.

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне самоуправе за израду техничке документације“ или непосредно на писарници покрајинских органа.

Текст конкурса

пријава