Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта подвожњака на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија) у Степановићеву

Јавна презентација се одржава у периоду од 17.12.2019. године до 23.12.2019. године.

Примедбе и сугестије се могу доставити у току трајања јавне презентације на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, у периоду трајања јавне презентације, а најкасније до 23.12.2019. године.

  1. Оглас о јавној презентацији
  2. Урбанистички пројекат подвожњака на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија) у Степановићеву
  3. Идејно решење за УП подвожњака на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија) у Степановићеву
  4. Катастарско-топографски план 1
  5. Катастарско-топографски план 2