ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву и учешће у реализацији програма под називом: „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“ – „ЗЕЛЕНБОРАЦ“ за школску 2020/2021. годину

Право учешћа у Програму имају све (државно и приватно основане) предшколске установе, основне и средње школе (укључујући и музичке, балетске, уметничке, школе за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, школе за образовање одраслих) са седиштем на територији АП Војводине.

Пријавом за учешће у Прoграму сматраће се Извештај о реализованим активностима који васпитно образовна установа дoстави путем пoште (нарезан на USB) на адресу Пoкрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне  мањине – националне заједнице (са напоменом: за „Чистије и зеленије школе у Војводини“), 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, до  15.  маја 2021. године.

Резултати избора најуспешнијих установа/школа биће објављени до 05. јуна  2021. године.

За додатне информације установе/школе могу да се обрате: Ђерђи Ердег, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне  мањине – националне заједнице на телефон: 021/487-4867; Тамари Стојановић, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на телефон: 021/487-4212; Клари Балог-Арањош, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, на телефон: 021/487-4663 и др Саши Стевановић, Покрајински скеретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на телефон: 021/4881-850.

ЈАВНИ ПОЗИВ