Jавни увид у нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „КАЊИШКИ ЈАРАШИ” и студију заштите предела изузетних одлика „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши” и Студију заштите Предела изузетних одлика „Кањишки јараши” који ће се одржати у трајању од 21 дана, од 19. фебруара до 11. марта 2019. године.

Јавна расправа о Нацрту покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика„Кањишки јараши” и Студија заштите Предела изузетних одлика„Кањишки јараши”, када ће се разматрати примедбе достављене током јавног увида организоваће се у великој сали Општинске управе Кањижа (Главни трг 1, Кањижа), у уторак, 19. марта 2019. године, са почетком у 11:00 часова.

Оглас o јавном увиду

Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“

Студија заштите Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“