Јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице” и Студију заштите Парка природе „Слатине у долини Златице”

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице” и Студију заштите Парка природе „Слатине у долини Златице” који ће се одржати у трајању од 20 дана, од 05. до 24. јула 2019. године.

Јавна расправа о Нацрту покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице” и Студија заштите Парка природе „Слатине у долини Златице”, на којој ће се разматрати примедбе достављене током јавног увида, организоваће се у просторији Општинске управе Чока (Потиска 20, Чока), у среду, 7. августа 2019. године, са почетком у 11:00 часова.

Оглас o јавном увиду

Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице”

Студија заштите Парка природе „Слатине у долини Златице”