Јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Вршачке планине”

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Вршачке планине” који ће се одржати у трајању од 22 дана, од 02. до 23. септембра 2019. године.

Јавна расправа о Нацрту покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Вршачке планине”, на којој ће се разматрати примедбе достављене током јавног увида, организоваће се у просторији Градске управе Вршац, у понедељак 30. септембра 2019. године, са почетком у 11:00 часова.

Оглас о јавном увиду

Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Вршачке планине”

Студија заштите Предела изузетних одлика „Вршачке планине”