Јавни увид у нацрт ППППН ревитализације канала Бегеј и извештај о стратешкој процени утицаја ППППН ревитализације канала Бегеј на животну средину

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 14.09.2020. године до 13.10.2020. године.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Новом Саду, у згради ЈВП „Воде Војводине“, 01. октобра 2020. године у 11 часова, Свечана сала, IV спрат Булевар Михајла Пупина 25.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 21.10.2020. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали 1, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.

Оглас за јавни увид

нацрт плана

00-преглегна карта

01. посебна намена простора – лист 1 

01. посебна намена простора – лист 1.2

01. посебна намена простора – лист 1.3

02. инфрастуктурни системи  и заштита – лист 2.1

02. инфрастуктурни системи  и заштита – лист 2.2

02. инфрастуктурни системи  и заштита – лист 2.3

03. карта спровођења – лист 3.1

03. карта спровођења – лист 3.2

03. карта спровођења – лист 3.3

Р-4а синхрон план депонија

Р-4 синхрон план 2500 4.1

Р-4 синхрон план 2500 4.2

Р-4 синхрон план 2500 4.3

Р-4 синхрон план 2500 4.4

Р-4 синхрон план 2500 4.5

Р-4 синхрон план 2500 4.6

Р-4 синхрон план 2500 4.7

Р-4 синхрон план 2500 4.8

Р-4 синхрон план 2500 4.9

СПУ ППППН ревитал канала Бегеј на животну средину

СПУ лист 1.1

СПУ лист 1.2

СПУ лист 1.3