Author
Agota Surjan

Јавни увид у нацрт ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ који се одржава у периоду од 08.04.2019. године до 07.05.2019. године

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ [...]

Почиње акција сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине

У циљу обезбеђивања нормалних услова за живот грађана и успешне здравствене заштите становништва, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине спроводи централизовану [...]

Светски експерти у области климатских промена и заштите животне средине у посети Покрајинској влади

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић, са својим помоћницима: Ђурица Драганом и Бајчетић Ратко примио је данас добитника Нобелове [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру JKP Čistoća, Žabalj

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 [...]