Author
Agota Šurjan

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада, оператеру STEVO VIDARIĆ PR, FITING, NOVI SAD, на локацији оператера, Велики рит 9Б, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном нацрту интегрисане дозволе за оператера МОНБАТ ПЛЦ д.о.о. из Инђије

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио НАЦРТ интегрисане дозволе за оператера МОНБАТ ПЛЦ д.о.о. [...]

Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године у седишту Јужнобанатског управног округа – Панчево

Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам [...]

Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021 до 2035. године у седишту Јужнобачког управног округа – Нови Сад

Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам [...]