Author
Agota Surjan

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA, Трг Лазара Нешића 1, Суботица

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру NPN GRADNJA DOO NOVI SAD, Љубомира Ненадовића 3, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Учешће на IX. Семинару за управљаче заштићених подручја у Националном парку „Ђердап“

Већ девет година Министарство заштите животне средине одржава семинаре за управљаче заштићених подручја у Србији. Овогодишњи семинар, одржан је 16-17. oктобра 2019. године, [...]

Покрајински секретар Владимир Галић о стању животне средине за РТВ са Новосадског сајма ЛОРИСТ

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић говорио је у специјалној емисији РТВ са сајма ЛОРИСТ о активностима које покрајински [...]

Покрајински секретар Владимир Галић говорио је данас на отварању Новосадског сајма – 52. Сајму лова и риболова и Сајму екологије тј. Међународном сајму ЛОРИСТ

Покрајински секретар Владимир Галић говорио је данас на отварању Новосадског сајма – 52. Сајму лова и риболова и Сајму екологије тј. Међународном сајму [...]

„Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пристана за претовар нафтних деривата са технолошким цевоводом-продуктоводом на катастарским парцелама 3484/12, 3484/17, 3484/18 и 7944 КО Сремски Карловци, инвеститора „Naftachem“ д.о.о., Војводе Путника 79, Сремска Каменикца“

„Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пристана за претовар нафтних деривата са технолошким цевоводом-продуктоводом на катастарским парцелама 3484/12, 3484/17, 3484/18 и 7944 КО Сремски [...]