Author
Agota Šurjan

ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту Решења о издавању интегрисане дозволе, за оператера REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA за рад целокупног постројења РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У БИКОВУ – ПРВА ФАЗА, на локацији Биковачки пут 280, Биково

    Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, израдио НАЦРТ Решења о издавању интегрисане дозволе оператеру [...]

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, за суфинансирање израде планске документације

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  20.09.2022. године до 19.10.2022. године. Текст конкурса Пријавни формулар [...]

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонским  разрадом локације за изградњу прикључно разводног постројења 110 kV „Башаид“ на катастарској парцели број 8632/21 К.О. Башаид, инвеститора „BASAID WIND“ д.о.о. Београд-Стари Град, Светогорска број 4, Београд, 13.09.2022. године

Потврда Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонским  разрадом локације за изградњу прикључно разводног постројења 110 kV „Башаид“ на катастарској парцели број 8632/21 К.О. Башаид; Урбанистички [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву MLAMARMO DOO, Бирчанинова 57, Лукићево

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине доделио 110 милиона динара за подршку пројектима у области заштите животне средине

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, доделио је данас уговоре локалним самоуправама са територије АП Војводине, које су путем конкурса оствариле [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ одржаће се у трајању од 15 [...]

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу линије 3 за ринфузни утовар цемента у аутоцистерне у кругу фабрике цемента „Lafarge BFC“ Беочин, инвеститора „Lafarge BFC” д.о.o., Трг БФЦ 1, Беочин, 05.07.2022. године

Потврда Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу линије 3 за ринфузни утовар цемента у аутоцистерне у кругу фабрике цемента „Lafarge BFC“ Беочин; [...]