Author
Agota Surjan

Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса

Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса, на катастарској парцели број 6146/8 К.О. Бачка Топола – град, наручиоца „Геби“ [...]

Студијска посета представника Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Краљевском институту за технологију, Стокхолм

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, на челу са Немањом Ерцегом и Драганом Ђурицом, в.д. помоћницима покрајинског секретара, били су [...]

Манифестација свечане доделе награда 10 година „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за 2018/2019 годину

У оквиру Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“/који је покренут 2009.године/, 5. јуна 2019. године, у Сремским Карловцима је одржана десета [...]