Author
Agota Šurjan

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 17.06.2022. годинедо 18.07.2022. године. – Текст конкурса –  Пријавни формулар [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о промени места одржавања Јавних седница Комисије за јавни увид у Нацрт РПП АПВ од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја РПП АПВ на животну средину

ОБАВЕШТАВА СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЈАВНОСТ ДА ЋЕ СЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД ОДРЖАТИ 14.06.2022. И 15.06.2022.ГОДИНЕ У АМФИТЕАТРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ [...]

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ППППН ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Просторног плана подручја [...]

Свечана додела награда за најуспешније васпитно-образовне установе у пројекту „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за 2021/2022

На завршној свечаности у холу Покрајинске владе данас су додељене награде представницима 46 најбољих васпитно-образовних институција са територије наше покрајине, у оквиру годишњег [...]

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за топло цинковање са пратећом инфраструктуром на катастарској парцели број 6142/2 КО Нова Пазова, инвеститора Предузеће за заштиту металних производа „ГРАДИНА ЦИНК“ д.о.о. Београд-Земун, 31.05.2022. године

Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу објекта за топло цинковање са пратећом инфраструктуром на катастарској парцели број 6142/2 КО Нова Пазова; Урбанистички пројекат за [...]