Author
Agota Šurjan

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву NS METAL DOO BUKOVAC, Краља Петра 72, Буковац

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Поновни јавни увид у нацрт ППППН Парка природе „Јегричка“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Парка природе „Јегричка“ на животну средину

Поновни јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 15 дана, од 15.04.2021. године [...]

Поновни јавни увид у Нацрт ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ на животну средину

Поновни јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.04.2021. године [...]

ЈАВНИ КОНКУРC за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљањa комуналним отпадним водама на територији Аутономне покрајине Војводине

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  29.03.2021. године до 27.04.2021. године. Пријаве на конкурс се достављају путем поште [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру Mihajlo Dimić PR Limenko Plus, Шеста 46, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву FEROCOM DOO ZA RECIKLAŽU SEKUNDARNIH SIROVINA NOVI SAD, Хаџи Ђерина 1, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]