Author
Agota Surjan

КОНКУРС за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2020. години, за суфинансирање израде планске документације

Рокови за спровођење конкурса достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  од 10.02.2020. до 10.03.020. године, доношење одлуке о додели средстава [...]

Јавни увид у НППППН предела „Вршачке планине“ и извештај о стратешкој процени утицаја ППППН предела „Вршачке планине“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 06.02.2020. године до [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији АП Војводине оператеру ЕКОМАТИКА Нови Сад, Катица Костић Предузетник, Јована Поповића 1, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МС 4 – ГРЧ Госпођинци на територији општине Жабаљ (КО Жабаљ), инвеститора ЈП „Србијагас“, Народног фронта 12, Нови Сад“

ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МС 4 – ГРЧ Госпођинци на територији општине Жабаљ (КО Жабаљ) УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ [...]