Author
Agota Šurjan

Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021-2035. године у седишту Средњобанатског управног округа – Зрењанин

Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам [...]

Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021-2035. године у седишту Сремског управног округа

Прва јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању привремене интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператеру DIP DOO NOVI SAD, на локацији оператера, Велики рит 9а, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. годинеи Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Новом Саду , ул. Велики рит 9Б, на катастарској парцели бр. 10 КО Нови Сад III.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]