Author
Agota Šurjan

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегрална дозвола за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада оператеру DOO PROMIL ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE NOVI SAD, Тителска 6, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Посета експерта МААЕ Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и одрживи развој

Немања Ерцег в.д. помоћник покрајинског секретаријата- Сектор за чистију производњу и одрживи развој, дана 14. фебруара је примио експерта Међународнa агенција за атомску [...]

Одржан састанак Пројектног тима пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“

У  Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске одржан је састанак пројектног тима пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању привремене дозволе за за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада, оператеру, LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o., КИКИНДА

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Жабљу, ул. Зона мале привреде бб, на катастарској парцели 8724/18 КО Жабаљ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]