Author
Zoran Šandin

Радионица за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету

Златибор, 11-12.12.2018. Представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовао је на радионици за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету, [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације

Ириг, 11. децембар 2018. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације

Нови Сад, 04. октобар 2018. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне [...]

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе Batagon Energy AD Beograd – огранак Batagon Energy Sombor-Погон Топионица

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног отпада (операција R4 третман отпада са високим садржајем олова), оператера “Batagon [...]