Author
Zoran Šandin

Састанак пројектног тима у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“

12-13. 05. Бања Лука Представници покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на редовном састанку Пројектног тима пројекта „Унапређење капацитета [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу за продужење рока важења интегрисане дозволе за оператера МОНБАТ ПЛЦ д.о.о. из Инђије

17.05.2022. год. Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о продужењу рока важења интегрисане [...]

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за доградњу пословног објекта – винарије на парцели број 1355/4 КО Раковац, Општина Беочин, инвеститора Бранка Зечевића, Београд, 29.12.2021. године

Потврда Урбанистичког пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за доградњу пословног објекта – винарије на парцели број 1355/4 КО Раковац, Општина Беочин; Урбанистички пројекат [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву EKO STROJ DOO ZRENJANIN, Чарнојевићева 29, Зрењанин

29.12.2021. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, [...]