Author
Zoran Šandin

ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном Нацрту за продужење рока важења интегрисане дозволе, за оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица

17.08.2022. год. Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио нацрт за продужење рока важења интегрисане [...]

Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“ на аутопуту Е-70, Општина Шид, инвеститора Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд, 08.08.2022. године

Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“ на аутопуту Е-70, Општина Шид; Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичко-комерцијалног [...]