Author
Zoran Šandin

Представљен програм заштите животне средине на територији Војводине за период од 2015. до 2024. године

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, припремио је Нацрт програма заштите животне средине на територији АП Војводине за период од [...]

Програм заштите животне средине Аутономне покрајине Војводине 2015-2024. године (Нацрт)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је израдио нацрт текста ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 2015-2024. године, уз [...]