Author
Zoran Šandin

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе складиштење неопасног и опасног отпада, оператеру РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР ММЛ д.о.о. Београд, на локацији у Ковину, ул. Железничка 28, на к.п. бр. 1030/2 КО Ковин.

29.06.2021. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре огласило је ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о [...]