Author
Zoran Šandin

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазова, општина Стара Пазова

  Оглас о јавној презентацији Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама [...]

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 17.06.2020. до 23.06.2020. године. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити: [...]

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта у Шиду, инвеститора „Thermowool“ д.о.о. Шид

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом), максималне спратности П+1, на катастарској парцели [...]

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ одржаће се у трајању од [...]

Урбанистички пројекат подвожњака на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија) у Степановићеву, инвеститора Град Нови Сад, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког 3, Нови Сад

ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА подвожњака на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија) у Степановићеву УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТА подвожњака на прузи Београд – Суботица [...]

Јавна презентација Нацртa Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење

Нови Сад, 27. децембар 2019. године У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – [...]

Скупштина АПВ  на 35. седници одржаној 20.12.2019. донела три просторна плана подручја посебне намене и једну одлуку о изради просторног плана

На 35. седници одржаној 20. децембра 2019. године Скупштина АПВ је донела три Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторних планова подручја посебне намене [...]