Author
Zoran Šandin

Одржан Дан упознавања са организмима штетним по здравље човека и животиња

Конфедерација европских удружења за сузбијање штеточина (CEPA) и Светска Здравствена Организација (WHO) традиционално 6. јуна у свим европским земљама обележава  дан упознавања са [...]

Радни састанак у Дирекцији Националног парка „Кишкуншаг“ у оквиру пројекта PANNONSTEPPES

Кечкемет, 28-29.05.2019. Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на челу са Александром Андрићем, замеником покрајинског секретара, присуствовали су на радном [...]

Обавештење о израђеном нацрту Решења о ревизији интегрисане дозволе оператера MONBAT PLC DOO из Инђије

Нови Сад, 28.05.2019. Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, израдио НАЦРТ Решења о ревизији интегрисане [...]

Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2019. години за суфинансирање израде планске документације

По основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације Покрајински секретаријат [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“

Зрењанин, 22. април 2019. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ и у Извештај о стратешкој [...]

Округли сто о коришћењу државног пољопривредног земљишта у функцији заштите природе

Мокрин, 18.04.2019. У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у оквиру Interreg-IPA пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у [...]

Измена огласа о јавном увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“

Измена огласа о јавном увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног [...]